Søknad om bruksoverlating - BOB BBL

Søknad om bruksoverlating

Last ned søknad om bruksoverlating/utleie av hele boligen her. (PDF).

INFO OM BRUKSOVERLATELSE

Dersom en andelseier ønsker å leie ut boligen sin, så må dette gjøres etter de reglene borettslagsloven oppstiller.
Borettslagsloven er tuftet på brukereieprinsippet, det vil si at den som skal eie en andel i et borettslag, skal som utgangspunkt også bo i boligen.
Det er således ikke adgang for fri utleie av boligen, men bruksoverlatelse kan godkjennes på visse vilkår.

Bruksoverlatelse av hele boligen krever alltid godkjenning fra styret. Dersom kun deler av boligen skal leies ut, eksempelvis ett rom så er det anledning til dette uten å søke styret om godkjenning, jf borettslagsloven § 5-4. Det er imidlertid et krav at eier av andelen fortsatt bor i boligen.

Dersom en andelseier vil leie ut hele boligen sin må andelseier, eller noen av andelseiers nærstående som nevnt i § 5-6 (1) nr.3, ha bodd i boligen i minst ett av de to siste årene. I tillegg må styret ha gitt sin godkjenning. Dersom disse vilkårene er oppfylte så kan boligen leies ut for en periode for opptil tre år. Utleie ut over tre år fordrer at botiden på ett år er oppfylt på nytt forut for en ny utleieperiode.

Utover dette åpner loven for at utleie kan gjennomføres for lengre perioder, og uavhengig av om kravet til botid er oppfylt i ulike tilfeller, jf. § 5-6 (1). Vilkårene for slik utleie er eksempelvis dersom andelseier skal være midlertid borte grunnet arbeid, utdannelse, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner. I slike tilfeller kan boligen leies ut uavhengig av om botiden er oppfylt og det tas ikke hensyn til tre års perioden. Vilkåret er at andelseier midlertidig er forhindret av å benytte seg av boligen, og at vedkommende har til hensikt å flytte tilbake. Dersom andelseieren på utflyttingstidspunktet ikke har til hensikt å returnere til boligen så er ikke vilkåret for utleie oppfylt.

Videre kan boligen fritt leies ut til ektefelle, slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseier eller ektefellen uavhengig av botid og tidsbegrensningen. Også i slike tilfeller må det søkes til styret forut for utleieperioden.  

I de tilfellene hvor hele boligen leies ut må andelseier søke til styret forut for utleieperioden. Styret kan kun nekte utleie dersom det er forhold ved brukeren (leietaker) som gir saklig grunn til det. Det er viktig at det søkes til styret om bruksoverlatelsen slik at styret er kjent med hvem som til enhver tid bor i andelen. Søknad er også viktig slik at styret har kunnskap om hvor andelseieren oppholder seg, samt om vilkårene for utleie er til stede.

Leietaker er underlagt de samme reglene som andelseier når det gjelder husordensreglene og plikter å følge disse på lik linje med andre beboere.

Dersom utleie blir gjennomført i strid med reglene i borettslagsloven, eller vilkårene ikke lenger er til stede, så kan borettslaget pålegge brukeren/leietaker å flytte, jf. § 5-9.

Andelseier har i utleieperioden like stort ansvar som tidligere i forhold til betaling av felleskostnader, vedlikehold og for at leietaker ikke er til sjenanse for øvrige beboere.

Boligaksjeselskap er underlagt det samme regelverk som borettslag, og oppstillingen ovenfor vil derfor også gjelde for disse, jf. brl § 1-4 (2).
For eierseksjonssameier gjelder det i utgangspunktet ingen begrensninger for utleie, men det kan innføres godkjenningsordninger. 

BOB BBL
Nygårdsgaten 13, Postboks 7280, 5020 Bergen – Orgnr: 948 383 268
Telefon: 55 54 74 00 | E-post: kundesenter@bob.no

Vakttelefon BOB Befas AS: 977 57 855


Åpningstider: Kundesenter: Mandag-fredag kl. 09:00-15:00 - Resepsjon: Mandag-fredag kl. 08:00-16:00
Les mer om personvern og cookies

Webdesign og publiseringsløsning fra Argo Internett AS