Liaparken - BOB BBL

Planlagt salgsstart etter sommeren 2019.

Liaparken – utsiktsboliger midt i Åsane

Les mer og meld din interesse for prosjektet her.

Sentralt i Åsane – med storslått og vestvendt utsikt mot Liavatnet, kommer BOBs prosjekt Liaparken, med planlagt salgsstart etter sommeren 2019.


INSPIRASJON: Inspirert av bergensk boligbygging, med smau, allmenninger, gjennomganger og små intime gårdsrom.

BOBs nye prosjekt i Åsane vil bli liggende langs Liavannet/Liavegen, i skråningen opp mot Flaktveitveien.
Reguleringsplanen er i disse dager til sluttbehandling i Bergen kommune og er planlagt endelig vedtatt 21 november 2018.
Parallelt jobber BOB med byggesøknad som sendes til kommunen like etter. Det betyr vi kan få rammegodkjenning til byggene i mars 2019.
Det er planlagt 127 leiligheter i fra 36 til 115 kvadratmeter, med hovedfokus på leiligheter rundt 60-70 kvadratmeter.

Parallelt med reguleringsarbeidet som har pågått i år, har vi sammen med entreprenørselskapt Strand AS jobbet med å klargjøre for bygging. Dette betyr at detaljer har vært bearbeidet og gode innvendige og utvendige løsninger har vært tegnet ut og prosjektert.

MAD Arkitekter AS har bidratt til å skape et unikt prosjekt for bydelen og Bergen. Her skal alle trives både alene og i samfunksjon med de beboerne. Det legges vekt på høye arkitektoniske kvaliteter og spennende detaljer, både for bygg og landskap.
Det blir stor grad av varierende leilighetsstørrelser, så her vil alle kunne finne boligen de ønsker.

Småhusutrykk
Leilighetene vil få et spennende småhusutrykk i tre og med masse grønne arealer rundt seg, og ligge terrassert i det bratte terrenget.
Prosjektet har hentet inspirasjon fra den typiske bergenske bratte boligbyggingen med smau, allmenninger, gjennomganger og små intime gårdsrom, og videreført i et moderne utrykk, med enkle linjer og spennende form og plassering. Arkitekturen underordner seg grøntområdene, ved bruk av mye grønt i mellomrommene, og myke overganger til terrenget foran og bak.

Moderne tenking
Det er tenkt at prosjektet vil inneholde moderne tanker som ivaretar delingsøkonomi, som bla felles hybel med minikjøkken og bad, hvor beboere kan plassere besøk noen dager, fremfor å kjøpe for store leiligheter som skal ivareta rom for besøkende bare noen dager i året.
Overvann er foreløpig tenkt ledet i åpne bekker og kar gjennom prosjektet. Det er en rekke gjennomganger og løpeganger på langs i prosjektet, som vi håper beboere og skuelystne vil benytte for oppleve spennende arkitektur på nært hold.

Gode sol og utsiktsforhold
Her vil både gammel og ung finne gode bokvaliteter med universell utforming, og boligene vil rette seg mot en bred sammensetting av beboergrupper for en enkel hverdag sentralt i Åsene, kort vei fra planlagt bybanestopp.
Alle leilighetene vil ha gode sol og utsiktsforhold, og utearealer med gode kvaliteter.

Delingsøkonomi
Boligprosjektet er nyskapende og vil forandre hverdagen positivt til de som ønsker. Vi kan lette litt på sløret og si du vil få en mye enklere hverdag og lang billigere levekostnader enn hva du kanskje forventer.


UTEROM: Prosjektet får Utearealer med gode kvaliteter. (Illustrasjoner: MAD arkitekter)

BOB BBL
Nygårdsgaten 13, Postboks 7280, 5020 Bergen – Orgnr: 948 383 268
Telefon: 55 54 74 00 | E-post: kundesenter@bob.no

Vakttelefon BOB Befas AS: 977 57 855


Åpningstider: Kundesenter: Mandag-fredag kl. 09:00-15:00 - Resepsjon: Mandag-fredag kl. 08:00-16:00
Les mer om personvern og cookies

Webdesign og publiseringsløsning fra Argo Internett AS