Dolvikbakken - BOB BBL

Dolvikbakken - kommer for salg

Over tre byggetrinn skal det bygges 83 leiligheter. Etter planen skal prosjektets første byggetrinn legges ut for salg høsten 2018.

BOBs nye prosjekt i Dolvikbakken i Fana vil få fire ulike typer bygg med utsikt mot fjorden i Dolviken, fra fireetasjers «townhouses»/blokker til toetasjes rekkehus. Her vil BOB tilby våre medlemmer et bredt utvalg av leilighetstyper uansett livssituasjon.Variasjonen i bygninger skaper grunnlaget for et sammensatt miljø, der et av målene er sosial bærekraft; et område som blir et stabilt og hyggelig bomiljø. Det er lagt vekt på å skape en mangfoldig frodighet som ikke skal være homogen – med fellesområder i et tun som skaper rom for gode møtesteder. I tilleg er det lagt vekt på å lage gradvise overganger fra det private til det offentlige rom.

Med både leiligheter og rekkehus på samme område etableres det muligheter for samspill mellom familier i rekkehus med hager og eldre/yngre i prosjektets leiligheter. Karakteren på tomten, som er en sydvest vendt, horisontal hylle, gir rom for at byggene vil ligge i øst/vest retning. Dette skaper gode dagslysforhold inne i boligene morgen og kveld. Det er planlagt bruk av tre i prosjektet, også massivtre der det er gunstig for inneklima og teknisk fleksibilitet.

Det vil etableres et støyskjermende areal mellom bebyggelsen, hager og fellesområder–  og veinettet nedenfor. Alle soverom er planlagt å vende mot de roligste delene av anlegget.

Totalentreprenør for prosjektet blir Lars Jønsson AS, som sist høst ferdigstilte Fantoft TRE, 324 studentboliger I Fantoft studentby, i det som er Bergens største massivtre-bygg. Entreprenøren har solid kompetanse innen bygging av moderne bygg i tre. Massivtre gir bl.a. godt inneklima og kort byggetid.

Første byggetrinn i boligprosjeket – BB1 som skal inneholde 21 leiligheter, skal etter planen legges ut for salg til høsten. Dette blir et særdeles spennende bygg med et felles «drivhus»/oppgangsportal mot vest. Soverom og balkonger vil ligge mot øst. Dette «grønthuset» i front kan brukes på spennende måter, som sosialt, varmt og frodig møtested.

OVERSIKT: Oversiktsskisse fra sør-vest


Alle illustrasjoner: HLM Arkitektur AS

BOB BBL
Nygårdsgaten 13, Postboks 7280, 5020 Bergen – Orgnr: 948 383 268
Telefon: 55 54 74 00 | E-post: kundesenter@bob.no

Vakttelefon BOB Befas AS: 977 57 855


Åpningstider: Kundesenter: Mandag-fredag kl. 09:00-15:00 - Resepsjon: Mandag-fredag kl. 08:00-16:00
Les mer om personvern og cookies

Webdesign og publiseringsløsning fra Argo Internett AS