Skademelding Totalforsikring - BOB BBL

Skademelding Totalforsikring

For Tryg og If videreformidler vi skader via vårt skademeldingsskjema.

BOB behandler skadesaker, det vil si at all kommunikasjon foregår mellom BOB og boligselskapet/skadelidd. Vi rekvirerer saneringsselskap for sanering og gjenoppbygging, samt utarbeider rapporter. Videre bistår vi med fakturabehandling og refusjon av utlegg mellom skadelidd boligselskap og forsikringsselskapet.

Hvis dere har bygningsforsikring/Totalforsikring via Tryg og If kan du melde inn bygningsskader via dette skjemaet.

Det er styret i laget som er ansvarlig for den felles boligforsikringen, alle skademeldinger skal meldes av forsikringsansvarlig i styret. Dette skjemaet gjelder kun for skader på bygning i henhold til deres forsikringsvilkår. Husk at det er en egenandel knyttet opp mot bruk av forsikringen. Vi vil så snart som overhode mulig melde dette videre til Tryg og If, slik at de får opprettet et skadenummer på saken. Dere vil deretter bli kontaktet av takstmenn eller saneringsselskap.

Er det en pågående skade, for eksempel brudd på vannrør. Må dere umiddelbart kontakte rørlegger og få utført førstehjelp, for å begrense omfanget på skaden.


Kundeinformasjon
Skadeinformasjon
Følgeskade 1
Følgeskade 2
1. Hjelp / Skadeforebyggende arbeid
Meldt av

Ved eventuelle spørsmålrelatert til innmeldt skade, bruk epost skadebehandling@bob.no
Husk å få med saksnummer i BOB og/eller skadenummer til forsikringsselskapet.

Eller kontakt forsikringsansvarlig:
Stian Totland | Mobil: 930 88 390 

BOB BBL
Nygårdsgaten 13, Postboks 7280, 5020 Bergen – Orgnr: 948 383 268
Telefon: 55 54 74 00 | E-post: kundesenter@bob.no

Vakttelefon BOB Befas AS: 977 57 855


Åpningstider: Kundesenter: Mandag-fredag kl. 09:00-15:00 - Resepsjon: Mandag-fredag kl. 08:00-16:00
Les mer om personvern og cookies

Webdesign og publiseringsløsning fra Argo Internett AS