Vedlikeholdsplan - BOB BBL

Har du spørsmål til denne tjenesten?

Kontakt oss

Kontaktskjema

Fyll ut skjemaet og vi tar kontakt med deg.Vedlikeholdsplan

Hvordan står det til med bygningsmassen? Hva slags vedlikehold må utføres nå og hva kan dere vente med?  Vi anbefaler å utarbeide en vedlikeholdsplan. En vedlikeholdsplan gir forutsigbare utgifter og felleskostnader.

Styrets vedlikeholdsplikt er regulert i Borettslagsloven §5-17 og Eierseksjonsloven §20. Alle boligselskaper har i tillegg et sett med vedtekter som også regulerer styrets og andelshavers ansvar og plikter. Forsikringsvilkårene fra de enkelte forsikringsselskap inneholder også et sett med sikkerhetsforskrifter som man må forholde seg til.

Alle disse vedtektene og forskriftene kan være vanskelige å orientere seg i. Derfor har vi i BOB laget noen dokumenter som skal hjelpe dere i styret med å planlegge vedlikeholdsarbeidet på en hensiktsmessig og økonomisk måte.

Kontakt oss

BOB BBL
Nygårdsgaten 13, Postboks 7280, 5020 Bergen – Orgnr: 948 383 268
Telefon: 55 54 74 00 | E-post: kundesenter@bob.no

Vakttelefon BOB Befas AS: 977 57 855


Åpningstider: Kundesenter: Mandag-fredag kl. 09:00-15:00 - Resepsjon: Mandag-fredag kl. 08:00-16:00
Les mer om personvern og cookies

Webdesign og publiseringsløsning fra Argo Internett AS