Forkjøpsrett - BOB BBL

Forkjøpsrett

Forkjøpsrett til boliger er en den viktigste fordelen med å være medlem av BOB. Som medlem har du forkjøpsrett til over 17.500 boliger og det blir stadig flere.

Oversikt over boliger på forkjøpsrett publiseres hver fredag her på hjemmesidene til BOB. Hvilke boliger som har forkjøpsrett bestemmes av vedtektene i det enkelte boligselskap.

OBS: For boliger som skal annonseres på forkjøpsrett  fredag 19.04.19, er frist for innlevering til BOB tirsdag 16.04.19 kl. 13.00.

Se BOB-boliger på forkjøpsrett 

Se nye prosjekterte boliger på forkjøpsrett

Se boliger i storbysamarbeidet med forkjøpsrett

Husk at du må være medlem

For å kunne søke på bolig må man være BOB-medlem på det tidspunkt søknad sendes, og en kan kun søke med sitt eget medlemsnummer. Ved bruk av forkjøpsrett til kjøp av bolig nullstilles din medlemsansiennitet, og du tar fatt på ny opparbeiding av ansiennitet.

Overføring av medlemskap må finne sted før en søker på en bolig. Les mer om overføring av medlemskap her

Dersom du ikke allerede er medlem i BOB kan du selvsagt melde deg inn i dag. 

Bli medlem
 • Forkjøpsrett brukte boliger
 • Fortrinnsrett nye boliger
 • Informasjon til selger
 • Meld forkjøpsrett elektronisk

Forkjøpsrett brukte boliger

Det er to måter å avklare forkjøpsrett på:

Forhåndsavklaring:
Ved forhåndsavklaring kunngjøres boligen før den er solgt. Interessenter må da melde sin interesse innen gitt frist. Interessenten er ikke bundet av en slik melding. Avtalen er ikke bindende. Etter at selger har akseptert budet, avklarer BOB forkjøpsretten ved at vi kontakter de som har meldt sin interesse for boligen.

Søknadskjema forhåndsavklaring finner du her. Informasjon finner du her.

Fastprisavklaring:
Ved fastprisavklaring kunngjøres boligen etter at den er solgt. Når boligen er kunngjort til fast pris er meldingen om forkjøpsrett bindende. Det vil si at du plikter å tre inn i inngått avtale mellom kjøper og selger dersom ingen med bedre ansiennitet har meldt forkjøpsrett innen fristen. Avtalen er bindende. Finansieringsbevis for hele kjøpesummen må vedlegges søknaden.

Søknadsskjema fastprisavklaring finner du her. Informasjon finner du her.

 

Fortrinnsrett nye boliger

Alle nye boliger/prosjekt som BOB bygger blir lagt ut med fortrinnsrett for BOB sine medlemmer. Det vil bli utlyst en frist for medlemmer å melde fortrinnsrett. Når fristen er gått ut blir det utarbeidet en liste over søkere rangert etter medlemsansiennitet. På salgsmøte vil man kunne velge bolig etter ansiennitet. Det er ikke bindende å melde sin interesse til salgsmøte.

Alle prosjekter blir lagt ut på BOB sine hjemmesider www.bob.no.

 • Du må melde din interesse skriftlig innen oppgitt frist.
 • Du må delta på salgsmøte personlig eller ved fullmektig.
 • Dersom du sender en fullmektig må fullmektigen medbringe skriftlig fullmakt hvor det tydelig fremkommer hvilke fullmakter som er gitt, sammen med bekreftet legitimasjon fra fullmaktsgiver.
 • Du må være medlem i BOB for å kunne melde fortrinnsrett.
 • Søknadsskjema for forkjøpsrett vil bli lagt ut i forbindelse med informasjon om salgsmøte for hvert prosjekt.
 • Du kan stille på salgsmøte uten å være medlem. Du vil da kunne velge bolig etter at medlemmene har valgt.
 • Er det flere som ikke er medlem vil disse bli rangert etter loddtrekking.

Har du spørsmål vedrørende fortrinnsrett på nye boliger, kan du ta kontakt med BOB via dette kontaktskjemaet, eller ringe vårt kundesenter på telefon: 55 54 74 00.

Skjemaer

Forkjøpsretten må gjøres gjeldende overfor BOB skriftlig og på riktig søknadsskjema. Skjema for den aktuelle boligen finner du under kunngjøring av forkjøpsrett. Klikk på boligen du er interessert i og fyll inn angitt informasjon.

Skjemaet må leveres til BOB i Nygårdsgaten 13/15, eller scannes og sendes til forkjopsrett@bob.no. Søknaden må være sendt innenfor fristens utløp.

Informasjon til selger

For at vi skal lyse ut bolig på forkjøpsrett fredager, må vi ha nødvendig informasjon om boligen innen torsdagen før kl. 12.00.

   • Skal du selge boligen gjennom megler, eller privat bruker du dette skjemaet.

Skjemaet sender du på epost til forkjopsrett@bob.no

Trenger du mer informasjon om forkjøpsrett, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 55 54 74 00. 

 

Meld forkjøpsrett elektronisk

Det er nå mulig å melde forkjøpsrett på boliger elektronisk. Før du kan logge inn, må du registrere deg. Ved å logge deg inn kan du på en enkel måte melde forkjøpsrett på boliger du er interessert i.

Registrer deg her

Brukerveiledning

Legg inn navn og e-postadresse. Navn og e-postadresse må være likt det som er registrert hos BOB BBL. Hvis du har problemer med registreringen, kan du sjekke hvordan navnet ditt er skrevet på giro, medlemskort eller annet du har mottatt fra BOB. Ta kontakt med Kundesenteret på kundesenter@bob.no, eller tlf. 55 54 74 00.

Etter utfylling trykker du bekreft. Da vil du motta en e-post. I denne e-posten står det «Opprett Bruker». Klikk på denne og du får opp et nytt registreringsbilde. Her kan du legger inn brukernavn og passord. Som brukernavn kan du bruke e-postadressen din. Hvis du har valgt et annet brukernavn enn epostadressen din, vil du uansett kunne bruke denne som brukernavn hvis du har glemt det andre.

Når du skal lage passord er det viktig at du følger de reglene som er satt til passordet. Det står oppgitt i informasjonen som dukker opp. (10 tegn – det må bestå av minst en stor bokstav, en liten bokstav og ett tall).

Dersom du endrer e-postadresse og oppgir dette til BOB, må du logge deg inn med gammel e-postadresse og oppdatere både kontaktinformasjon og brukerkonto med den ny e-postadressen.

Har du spørsmål eller henvendelse relatert til denne tjenesten?

BOB Kundesenter

55 54 74 00
kundesenter@bob.no

BOB BBL
Nygårdsgaten 13, Postboks 7280, 5020 Bergen – Orgnr: 948 383 268
Telefon: 55 54 74 00 | E-post: kundesenter@bob.no

Vakttelefon BOB Befas AS: 977 57 855


Åpningstider: Kundesenter: Mandag-fredag kl. 09:00-15:00 - Resepsjon: Mandag-fredag kl. 08:00-16:00
Les mer om personvern og cookies

Webdesign og publiseringsløsning fra Argo Internett AS