Overføring av medlemskap - BOB BBL

Overføring av medlemskap

Overføring av medlemskap er kostnadsfritt, og kan gjøres ved personlig fremmøte hos BOB, Nygårdsgaten 13/15, eller ved å benytte vårt skjema for overføring. 

Retningslinjer for overføring

1. Et medlemskap i BOB kan overføres innen familien etter nærmere angitte rammer.

2. BOB krever ingen dokumentasjon for slektsforholdet, men nødvendig dokumentasjon må leveres på anmodning.

3. Medlemskap kan ikke overføres dersom det er knyttet en bolig/andel til medlemskapet.

4. Et medlemskap i BOB kan bare overføres til andelseierens eller ektefelles slektning i rett opp- eller nedstigende linje - søsken, adoptivbarn eller andre som står i adoptivbarns stilling.

5. Eksempler på gyldig overføring:
- Bror til bror
- Søster til søster
- Til svigerinne/svoger
- Besteforeldre til barnebarn
- Registrert partner
- Noen som de to siste årene har hørt til samme husstand

6. Ved dødsfall må det fremvises skifte-/uskifteattest.

7. Skyldig kontingent må være ajour ved overføring, og medlemsnummer som er tilknyttet en bolig kan ikke overføres.

8. Dersom medlemskapet skal overføres flere ganger, må det gå 12 måneder mellom hver overføring.

Nåværende eier
Kommentar
Slektskapforhold

Dokumentasjon på slektskap. NB. Kreves kun ved dødsfall. Bekreftelse fra øvrige arvinger må også vedlegges. (Last opp pdf. eller lignende. Evt. må dette ettersendes per post dersom du ikke har mulighet til å skanne dette)

Medlemskapet kan overføres til et familiemedlem, til ektefelle eller samboer.

Medlemskap overføres til
Aktivering av fordelskortet (medlemskort)

Ved å aktivere ditt fordelskort får du bonus i tillegg til rabatt hos våre samarbeidspartnere.
Ønsker du kortet ditt aktivert? Les betingelsene her
Har du spørsmål eller henvendelse relatert til denne tjenesten?

BOB kundesenter

55 54 74 00
kundesenter@bob.no

BOB BBL
Nygårdsgaten 13, Postboks 7280, 5020 Bergen – Orgnr: 948 383 268
Telefon: 55 54 74 00 | E-post: kundesenter@bob.no

Vakttelefon BOB Befas AS: 977 57 855


Åpningstider: Kundesenter: Mandag-fredag kl. 09:00-15:00 - Resepsjon: Mandag-fredag kl. 08:00-16:00
Les mer om personvern og cookies

Webdesign og publiseringsløsning fra Argo Internett AS