Tildeling av midler fra BOB - BOB BBL

Tildeling av midler fra BOBBOB ønsker å ta samfunnsansvar, noe som inkluderer utvikling av gode bo-områder og gode bomiljø.
Å legge til rette for felleskap og gode opplevelsene i nærmiljøet er viktig.
BOB har derfor opprettet et fond for å fremme det gode liv mellom husene. 
For 2019 var det 28 søkere til fondet – og juryen har valgt å gi åtte søkere tilskudd på til sammen 200.000 kroner.

Totalt har fondet hatt kr. 200.000,- til fordeling.

Tildeling er som følger:

 •  Hatteåsen brl. kr. 25.000,-
 •  Varden brl. kr. 25.000,-
 •  Ulsmåg brl. kr. 40.000,-
 •  Amalie Skramsv. 35-37 brl. kr. 6.000,-
 • Gartnerhagen Minde se. kr. 8.000,-
 • Slettebakken brl. kr. 21.000,-
 • Botnen brl. kr. 40.000,-
 • Solheimslien brl. kr. 35.000,-

Alle borettslag og sameier og andre boligrelaterte selskaper som er forvaltet av BOB, og som planlegger tiltak som fremmer Livet mellom husene, kan søke om midler fra fondet. BOB kan bidra med inntil 50 prosent av prosjektets totale kostnad. 

Kriterier:

 • Tiltaket retter seg mot klima, miljø eller uterom
 • Genererer innovasjon og nyskapning
 • Opparbeidelse av felleslokaler
 • Spesielle arrangementer som for eksempel jubileer
 • Planlegging og forprosjektering av tiltakene som er nevnt over
 • Andre sosiale miljøtiltak 
 • Bidrar til synlighet om at BOB tar ansvar for Livet mellom husene
 • Prosjektene må være gjennomført innen utgangen av året etter at støtten blir bevilget. For å motta støtte må borettslaget eller sameiet kunne dekke minst 50 prosent av kostnadene selv. Det gis ikke støtte til ordinære driftsoppgaver eller ordinært vedlikehold.

BOB BBL
Nygårdsgaten 13, Postboks 7280, 5020 Bergen – Orgnr: 948 383 268
Telefon: 55 54 74 00 | E-post: kundesenter@bob.no

Vakttelefon BOB Befas AS: 977 57 855


Åpningstider: Kundesenter: Mandag-fredag kl. 09:00-15:00 - Resepsjon: Mandag-fredag kl. 08:00-16:00
Les mer om personvern og cookies

Webdesign og publiseringsløsning fra Argo Internett AS